گوگل سرانجام مرورگر جدیدش را تحت عنوان کروم معرفی کرد

                                                          گوگل سرانجام مرورگر جدیدش را تحت عنوانکروم معرفی کرد اما همچنان که پیش بینی می‌‌‌شد این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
19 پست
مرداد 87
8 پست